Wat is het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

Wat is het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een verlaagd tarief speciaal voor bepaalde categorieën van personen of gezinnen:

  • je krijgt vermindering op je elektriciteitsfactuur: ontdek hier de sociale tarieven
  • je hoeft geen huur te betalen voor je electriciteits-of gasmeter

Voor meer informatie, zie deze brochure

Dat tarief wordt in principe automatisch toegepast bij de begunstigden van het Leefloon, het Equivalent Leelfoon, de IGO (Inkomensgarantie voor ouderen), de THAB (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden), de huurders van sociale woningen, de begunstigden van bepaalde inkomensvervangende tegemoetkomingen (voor personen met een handicap, voor hulp van derden, voor kinderen met een handicap van meer dan 66%) en, sinds de coronacrisis, bij personen met het RVT-statuut (Recht op verhoogde tegemoetkoming).

Opgelet: voor automatische toekenning van de steun is het nodig dat de aan de energieleverancier meegedeelde gegevens precies overeenstemmen met de gegevens op je identiteitskaart.

Heb je recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit maar werd het niet automatisch toegepast? De maatschappelijk assistent van de dienst Energie van het OCMW brengt je energieleverancier hiervan officieel op de hoogte zodat die op zijn beurt het nodige kan doen. Hulp nodig met het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW