Sociale en financiële hulp

Hoe kan het OCMW jou helpen?

Je woont in Evere? Je hebt geen recht op werkloosheids- of ziekte-uitkeringen? Je hebt geldzorgen en je kan niet in je basisbehoeften voorzien? De taak van het OCMW bestaat erin, zonder te discrimineren en in alle vertrouwelijkheid, jou te helpen om oplossingen te vinden voor jouw persoonlijke situatie, om te zorgen dat jij en je gezin een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

COVID-19

COVID-19

Woon je in Evere en is je financiële situatie verslechterd door de coronacrisis? Dankzij een uitzonderlijke subsidie, kan het OCMW heel wat mensen helpen. 

Meer info
Energie

Energie

Heb je vragen over een factuur of contract voor water, gas of elektriciteit? De dienst Energie van het OCMW van Evere kan je advies geven en je helpen bij de te ondernemen stappen.

Meer info
Gezondheid

Gezondheid

Problemen met de betaling van je medische kosten of aansluiting bij een ziekenfonds? Het OCMW kan je informeren en je misschien financieel helpen.

Meer info
Hulp aan huis

Hulp aan huis

Dankzij de hulp aan huis kunnen onder meer bejaarden en/of personen met verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid, hulp krijgen bij taken die hen te zwaar vallen.

Meer info
Inkomen

Inkomen

Heb je geen inkomsten? Is je inkomen lager dan het bestaansminimum? Ontdek de voorwaarden en procedure om bij het OCMW een inkomen of aanvullend inkomen aan te vragen.

Meer info
Onderwijs

Onderwijs

Ongeacht of je recht hebt op een beurs of niet, of je ouder bent of student, onder bepaalde voorwaarden en tot een zeker bedrag kan je van het OCMW een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Meer info
Opleiding & Tewerkstelling

Opleiding & Tewerkstelling

Als je al een leefloon of equivalente financiële steun ontvangt, kan het OCMW je helpen met een opleiding of zoektocht naar werk.

Meer info
Senioren

Senioren

Heb je vragen over je sociale rechten? Heb je thuishulp nodig? Zoek je informatie over rusthuizen? Misschien kan onze maatschappelijk werkster voor Senioren je helpen.

Meer info
Sociaal Huis

Sociaal Huis

Heb je sociaal, juridisch of budgettair advies nodig? Wil je computerlessen volgen, aan sport doen of aan culturele activiteiten deelnemen? Welkom in het Sociaal Huis!

Meer info
Vervoer

Vervoer

Als ontvanger van financiële steun van het OCMW van Evere, reis je gratis met het openbaar vervoer in Brussel. Voor personen met beperkte mobiliteit zijn er ook oplossingen beschikbaar.

Meer info
Voedselhulp

Voedselhulp

Sociale restaurants, maaltijden aan huis, voedselbonnen: het OCMW kan oplossingen bieden als je moeilijkheden ondervindt om boodschappen te doen of eten klaar te maken.

Meer info
Wonen

Wonen

Vind je geen betaalbare woning of kan je je huur niet meer betalen? Ben je dakloos en heb je een adres nodig waar je je post kan ontvangen? Ons sociaal team kan je waarschijnlijk helpen.

Meer info
Demandeurs_Colonnes_Vert.png

Hoe een steunaanvraag indienen?

Je vraagt je af hoe je hulp kan krijgen van het OCMW? Ontdek de aanvraagprocedure stap voor stap.

Een steunaanvraag indienen

Veelgestelde vragen

Bekijk de FAQ’s. Aarzel niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen voor meer informatie.

 • Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een verlaagd tarief speciaal voor bepaalde categorieën van personen of gezinnen:

  • je krijgt vermindering op je elektriciteitsfactuur: ontdek hier de sociale tarieven
  • je hoeft geen huur te betalen voor je electriciteits-of gasmeter

  Voor meer informatie, zie deze brochure

  Dat tarief wordt in principe automatisch toegepast bij de begunstigden van het Leefloon, het Equivalent Leelfoon, de IGO (Inkomensgarantie voor ouderen), de THAB (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden), de huurders van sociale woningen, de begunstigden van bepaalde inkomensvervangende tegemoetkomingen (voor personen met een handicap, voor hulp van derden, voor kinderen met een handicap van meer dan 66%) en, sinds de coronacrisis, bij personen met het RVT-statuut (Recht op verhoogde tegemoetkoming).

  Opgelet: voor automatische toekenning van de steun is het nodig dat de aan de energieleverancier meegedeelde gegevens precies overeenstemmen met de gegevens op je identiteitskaart.

  Heb je recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit maar werd het niet automatisch toegepast? De maatschappelijk assistent van de dienst Energie van het OCMW brengt je energieleverancier hiervan officieel op de hoogte zodat die op zijn beurt het nodige kan doen. Hulp nodig met het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

  Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW

 • Als je recht hebt op het leefloon, zijn er 3 inkomenscategorieën, afhankelijk van je situatie. De bedragen en voorwaarden vind je op de pagina Inkomsten en uitkeringen.

 • De jaarlijkse sociale tegemoetkoming op je waterfactuur is van toepassing sinds 1 januari 2022 voor alle begunstigden van het RVT-statuut (Recht op verhoogde tegemoetkoming).

  Heb je recht op die tegemoetkoming, dan zou je ze automatisch moeten krijgen. Heb je er recht op, maar heb je ze niet automatisch gekregen? Dan kan de dienst Energie van het OCMW je zeker helpen.

  Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW

 • Als je in Evere woont en je geen waardig leven kunt leiden, zal het OCMW zijn best doen om je binnen de grenzen van de wet te helpen. Een sociaal onderzoek zal ons in staat stellen jouw situatie te analyseren en een aanvraag in te dienen bij het OCMW indien je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als het OCMW je niet kan helpen, zal het sociaal team je proberen door te verwijzen naar andere diensten.

 • Dit hangt af van een aantal factoren (inkomen van het huishouden, gebrek aan inkomen, verblijfsomstandigheden, enz.): je vindt alle voorwaarden op de pagina Inkomsten en uitkeringen.

 • Met het statuut van beschermde klant wordt vermeden dat je gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten door onbetaalde facturen. Via dat speciale statuut krijg je ook het sociale tarief voor gas en elektriciteit en een afbetalingsplan.

  Je kunt aanspraak maken op het statuut van beschermde klant als je onbetaalde facturen hebt en je een ingebrekestelling hebt ontvangen van je gas- en/of elektriciteitsleverancier. Hulp nodig bij het statuut van beschermde klant?

  Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW

 • De tijd tussen je aanvraag voor sociale bijstand en het besluit om die al dan niet toe te kennen, bedraagt 30 dagen. Ontdek stap voor stap hoe je sociale bijstand aanvraagt.