Transparantie

Je vindt hieronder alle documenten die de Belgische wet voorschrijft om de transparantie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn te garanderen.

De gegevens hieronder zijn verzameld op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

  • 8 JULI 1976. – Organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. – Vorm geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Gemeenschappelijk besluit en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
  • 14 DECEMBER 2017. – Gemeenschappelijke verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse ambtenaren