Energie: de prijzen swingen de pan uit maar het OCMW is er voor elke Everenaar

De huidige stijging van de energieprijzen (water, gas en elektriciteit) treft iedereen: zowel mensen en gezinnen met een laag als met een gemiddeld inkomen. Als antwoord op die energiecrisis heeft de Belgische staat uitzonderlijke financiële middelen vrijgemaakt. Hiermee kan de dienst Energie van het OCMW inspelen op de behoeften van meer mensen in moeilijkheden, zeker nu de jaarlijkse afrekeningen stilaan bij alle Everenaars in de brievenbus beginnen te vallen.

Ben je bang dat je je gas-, elektriciteits-, stookolie- of waterfactuur niet kunt betalen?

Maak dan een afspraak met de dienst Energie van het OCMW! Woon je in Evere? Dan kun je ongeacht je sociale of financiële situatie terecht bij de dienst Energie om:

  • tips te krijgen om je energieverbruik en/of -factuur te verlagen (optimalisering van je verbruik, aankoop van toestellen die betere prestaties leveren, tegemoetkoming voor isolatiewerken, conform maken van toestellen …)
  • hulp te vragen bij verschillende formaliteiten, onder meer om van leverancier te veranderen
  • afbetalingsplannen te onderhandelen
  • het OCMW te vragen om bepaalde facturen te betalen op basis van een sociaal onderzoek om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie
  • ervoor te zorgen dat je in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, voor een jaarlijkse sociale tegemoetkoming op je waterfactuur of voor het statuut beschermde klant als je daar recht op hebt.

Meer weten over de dienst Energie