Stille armoede: het OCMW en Egregoros slaan de handen in elkaar

Sinds het begin van de coronacrisis is de armoede sterk toegenomen en ook de gemeente Evere blijft er niet van gespaard. Toch zijn er nog steeds mensen in moeilijke situaties die aarzelen om een beroep te doen op het OCMW. Om die stille armoede uit de achtergrond te halen, wil het OCMW van Evere dichter bij de bevolking gaan staan. Hoe? Met de hulp van de bemiddelaars van de vzw Egregoros. Dankzij haar bijna twintig jaar lange vertrouwensrelatie met de inwoners van Evere is deze vzw de partner bij uitstek voor het OCMW om de toegang tot de sociale rechten in de gemeente te versterken.

Aanwezigheid, dialoog en diversiteit

Het Egregoros-team wordt vaak ingeschakeld bij conflicten in het gezin, de buurt of de wijk, zowel op straat als in het gezin. Het doel? Oplossingen vinden voor deze conflicten van ‘samen leven’ met instemming en deelneming van de betrokken personen. Om de bemiddeling mogelijk te maken, is een vertrouwensrelatie tussen het team van Egregoros en de bevolking onontbeerlijk. Dit houdt een voortdurende aanwezigheid en dialoog in. Ze komen dus niet alleen langs na een oproep van de bewoners, maar doorkruisen elke dag opnieuw de straten van de gemeente om de mensen te leren kennen.

Het team van Egregoros is zeer divers samengesteld en kan dankzij die diversiteit in dialoog treden met elk soort publiek, zonder taalproblemen of cultuurbarrières. Op de markt of op sportterreinen, in parken en op andere meer of minder drukbezochte plaatsen … De bemiddelaars van Egregoros knopen met iedereen gesprekken aan, soms gewoon over koetjes en kalfjes, en werken op die manier elke dag opnieuw aan hun vertrouwensband, los van conflictsituaties.

In 2019 kreeg Egregoros maar liefst 3.741 oproepen. Twee derde daarvan had te maken met een conflict en een derde van de oproepen ging om een vraag om begeleiding, een luisterend oor of administratieve hulp. En precies in dat tweede geval is het partnership tussen Egregoros en het OCMW zo zinvol.

Sébastien Lepoivre, voorzitter van het OCMW van Evere legt uit:

Dankzij de vertrouwensband met de bevolking, de nabijheid, de dagelijkse aanwezigheid in de wijken, de diversiteit, de ervaring en de expertise van het personeel van Egregoros is deze vzw een belangrijke getuige van de stille armoede in Evere én een unieke partner voor het OCMW om de inwoners bewust te maken van hun sociale rechten. We komen nu in contact met een wereld vol onuitgesproken behoeften en zelfs onuitgesproken armoede die we tot nu toe maar moeilijk konden bereiken.

De voorzitter gaat door, positief:

Egregoros kan de bewoners vertellen over de steun die beschikbaar is. Dit kan gaan om bekende steun, zoals het leefloon, of minder bekende steun, zoals voedselhulp, schoolhulp, medische hulp … De vzw kan hen ook begeleiden bij hun administratieve procedures en hen helpen eventuele taal, culturele, digitale moeilijkheden te overwinnen … Dit is een grote stap voorwaarts in onze inspanningen om elke burger van de gemeente die daaraan nood heeft, te helpen.

Nog een troef van de vzw is haar ruime beschikbaarheid.

Het team van Egregoros staat elke dag paraat van 9 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts, ook tijdens het weekend en op feestdagen. In tegenstelling tot het OCMW, dat alleen maar bereikbaar is tijdens de kantooruren, past de vzw Egregoros zich beter aan aan het levensritme van de inwoners én aan noodsituaties.

Dat regelmatige contact met de bevolking is bovendien zeer belangrijk om te vermijden dat bepaalde mensen geïsoleerd geraken, want dat probleem blijft verergeren sinds het begin van de crisis en heeft een zeer zware impact op hun gezondheid en welzijn.

Ridouane Chahid, plaatsvervangend burgemeester van Evere en voorzitter van Egregoros verwoordt het als volgt:

Samenwerken met het OCMW is niet nieuw voor ons. Het feit dat we die samenwerking gaan versterken en dat ze systematischer wordt, is een erg belangrijke evolutie om de sociale onderbescherming tegen te gaan. Door betrokken te worden bij ons werk op straat, krijgt het OCMW nu een concreter beeld van de dagelijkse realiteit bij de bevolking in Evere. De maatschappelijk assistenten van het OCMW kunnen ook een beroep doen op Egregoros wanneer de behoeften verder reiken dan de eigenlijke missie van het OCMW, bijvoorbeeld wanneer het gaat om psychosociale begeleiding, opvolging van zeer kwetsbare situaties of hulp bieden aan inwoners die niet voldoen aan de voorwaarden om steun te krijgen van het OCMW.”

Het partnership tussen het OCMW en Egregoros past binnen de meer globale aanpak ter versterking van het netwerk dat zich inzet voor de strijd tegen de sociale onderbescherming en het niet-gebruik van rechten in Evere, in het bijzonder tijdens deze moeilijke coronacrisis. Het partnership krijgt bovendien de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

📞 Het gratis nummer van Egregoros:  0800 11 403

Terug naar actualiteitenoverzicht