Partners van het OCMW van Evere

Om te voldoen aan de maatschappelijke behoeften van de Everse bevolking, zijn partnerschappen tussen OCMW’s, verenigingen, bedrijven en de openbare sector onontbeerlijk.