E-mail disclaimer

 

Deze e-mail draagt niet de elektronische handtekening waarin de wet van 9 juli 2001 voorziet; hij heeft bijgevolg geen officiële waarde. Hij vervangt niet het document dat door de bevoegde ambtenaar of door de administratie van het OCMW is ondertekend.

Bovendien zijn dit elektronische bericht en de documenten die eraan zijn gehecht, uitsluitend bestemd voor gebruik door de ontvanger ervan.

De afzender kan niet instaan voor de getrouwe overbrenging van dit bericht. Stel hem zo snel mogelijk op de hoogte als dit bericht onvolledig of onleesbaar is. Indien je het bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender daarvan onmiddellijk per telefoon of e-mail in kennis te stellen en het bericht te vernietigen. De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk en/of wettelijk beschermd zijn; openbaarmaking, reproductie of ander gebruik ervan is ten strengste verboden.