Gezondheid: medische, farmaceutische en ziekenhuiskosten

Woon je in Evere? Heb je het moeilijk om je dokters- of ziekenhuisrekeningen te betalen? Ervaar je problemen om je bij een ziekenfonds aan te sluiten?

Praat erover met ons sociaal team

Het sociaal team van het OCMW kan je helpen met de nodige stappen voor aansluiting bij een ziekenfonds of voor een verminderd tarief of verhoogde tegemoetkoming voor raadplegingen, hospitalisatie of geneesmiddelen.

Dringende medische hulp

Je hebt geen verblijfsvergunning maar je hebt dringende medische hulp nodig … Als je in Evere woont kunnen wij je helpen, afhankelijk van jouw situatie en het advies van een arts. Je zal geen geld krijgen voor zorgverlening maar zal gratis naar de dokter, de apotheker of het ziekenhuis kunnen gaan.

Medische kaart

De medische kaart stelt je in staat om kosteloos een huisarts te raadplegen die is erkend door het OCMW (te kiezen uit een bij het OCMW verkrijgbare lijst). Je medische kaart is alleen geldig bij deze arts (zijn naam zal op je kaart vermeld staan).

Onder bepaalde voorwaarden kan je met de medische kaart ook een gespecialiseerde arts raadplegen of een medisch onderzoek ondergaan.

Farmaceutische kaart

Met de farmaceutische kaart kan je bepaalde geneesmiddelen afhalen bij de apotheken van Evere voor een maximumbedrag dat door het OCMW is bepaald. Om een farmaceutische kaart te kunnen krijgen, moet je over een geldige medische kaart beschikken.

Hoe kan je deze kaarten verkrijgen?

Voor beide kaarten moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De te ondernemen stappen zijn dezelfde als voor de andere OCMW-hulp.

Requisitorium

Vóór iedere afspraak in het ziekenhuis of voor ieder onderzoek, heb je een document nodig, het zogenaamde requisitorium, dat beschrijft welk type medische kosten door het OCMW ten laste worden genomen. Wie kan je dit document bezorgen?

  • Jouw arts. In dat geval wordt de beslissing onmiddellijk genomen.
  • Het OCMW. In dat geval kan de beslissing een tijdje op zich laten wachten, wees dus vooruitziend.

Je moet de medische kaart en het requisitorium voorleggen aan het ziekenhuis of de gespecialiseerde arts. Op die manier zal de factuur rechtstreeks naar het OCMW worden opgestuurd.

Opgelet!

  • Zonder geldig requisitorium zal je de kosten zelf moeten betalen!
  • Het requisitorium biedt geen dekking voor persoonlijke kosten in het ziekenhuis (bv. eenpersoonskamer)

Paramedische zorgen

De paramedische zorgen zoals orthodontie, kinesitherapie, psychologie, prothesen, diëtetiek, logopedie, enz. worden niet als basiszorg beschouwd. Als je een tussenkomst van het OCMW voor dit soort zorgen nodig hebt, moet je in het kader van het sociaal onderzoek, de volgende documenten aan je maatschappelijk werk(st)er voorleggen:

  • een raming van de arts voor de gevraagde zorg
  • een verklaring van de arts dat deze paramedische zorgen absoluut noodzakelijk zijn voor je gezondheid

Je aanvraag zal dan de standaardprocedure voor een steunaanvraag doorlopen.

Psychologische bijstand

Een crisis zoals de COVID-19-crisis hebben we nog nooit meegemaakt en het is normaal dat je je verloren, neerslachtig, boos voelt … Praten over je emoties is een eerste stap die kan helpen. Op de website info-coronavirus.be vind je een lijst van contactpunten waar je gratis advies kan krijgen om het hoofd te bieden aan allerlei situaties in verband met je geestelijke gezondheid.

Als je al begeleid wordt door het OCMW, aarzel dan niet om erover te praten met je maatschappelijk werk(st)er. Hij/zij kan je hulpmiddelen en mensen aanraden om deze crisis beter te doorstaan.

Hulp aan huis

Heb je gezondheidsproblemen die je beletten de dagelijkse taken te verrichten? Ontdek de thuishulp van het OCMW

Ik vraag steun aan   Alle OCMW-hulp