Op hoeveel sociaal integratie-inkomen (leefloon) heb ik recht?

Op hoeveel sociaal integratie-inkomen (leefloon) heb ik recht?

Als je recht hebt op het leefloon, zijn er 3 inkomenscategorieën, afhankelijk van je situatie. De bedragen en voorwaarden vind je op de pagina Inkomsten en uitkeringen.