Activiteitenverslag 2020: een moeilijk jaar

Dit activiteitenverslag presenteert de bijstand die door het OCMW van Evere is toegekend, de situatie van het rusthuis Roger Decamps, het antwoord op de coronacrisis en de financiën van het OCMW van Evere voor 2020.

Het activiteitenverslag voor 2020 downloaden

Een uitzonderlijk moeilijk jaar

Voor het OCMW van Evere, maar ook voor de burgers en de instellingen, was 2020 een bijzondere uitdaging door de coronacrisis.

In maart kreeg het OCMW te maken met de gevolgen van een nooit geziene pandemie voor de bewoners van zijn rusthuis en voor zijn personeel.

Om levens te redden, nam het OCMW snel de beslissing om extra personeel aan te werven in zijn rusthuis, onder wie ergotherapeuten, animatoren, kinesisten en verzorgers. Er werden ook aanzienlijke middelen aangewend om veiligheids- en hygiënemateriaal aan te schaffen en om te voldoen aan de opeenvolgende omzendbrieven en opgelegde normen.

Nieuwe doelgroepen

Nieuwe groepen doen vandaag een beroep op het OCMW: in 2020 werd 678 keer coronasteun toegekend om mensen in staat te stellen de gevolgen van de gezondheids- en sociale crisis het hoofd te bieden (tijdelijk verlies van werk, stijging van de lasten en moeilijkheden om rond te komen met vervangingsinkomens, huursteun, medische kosten of verzekeringen, enz.)

Het OCMW wilde ook aandacht besteden aan de ondersteuning van jongeren tijdens deze moeilijke periode. Het afstandsonderwijs en de verplichting om een mondmasker te dragen leidden inderdaad tot extra kosten voor gezinnen en studenten. Het OCMW stelde daarom laptops en herbruikbare mondmaskers ter beschikking en ondernam actie om de digitale kloof te dichten. Deze inspanningen worden in 2021 voortgezet.

Veelbelovende projecten

Tegelijkertijd zette het OCMW talrijke projecten op om de Everse bevolking te steunen:

Het activiteitenverslag voor 2020 downloaden

Terug naar actualiteitenoverzicht