Gezinshelp·st·er (m/v/x) - Vervanging

Het OCMW van Evere werft een Gezinshelp·st·er (m/v/x) aan – Vervangingscontract – 80% – Niveau C

Missie

Als gezinshelp(st)er ga je naar oudere, zieke en/of hulpbehoevende mensen thuis om hen te helpen bij hun dagelijkse activiteiten. Je belangrijkste taak bestaat erin het leven van de personen in kwestie gemakkelijker en aangenamer te maken en hen tegelijkertijd in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Activiteiten

Deze lijst is niet exhaustief :

 • Samen met de maatschappelijke werker·s gedachten uitwisselen en een werkplan maken, dat zo nodig aanpassen
 • Zorg voor het wekelijkse eenvoudig onderhoud van de voornaamste ruimten in de woning
 • Zorg voor de was (wassen en strijken)
 • De basisboodschappen doen, met of zonder de begunstigden
 • Zorg ervoor dat de begunstigden zich minder eenzaam voelen door hen op te beuren
 • De zelfredzaamheid van de begunstigden bevorderen, door onder anderen te helpen bij de maaltijdbereiding
 • Over de veiligheid van de begunstigden thuis waken en ervoor zorgen dat er geen ongevallen gebeuren
 • Ontvangen en behandelen van klachten of ze delen ze met de maatschappelijke werk·st·er om oplossingen te vinden

Praktische competenties

 • Actief luisteren.
 • Gestructureerd en georganiseerd werken.
 • vlotte mondelinge communicatie
 • Oplossingsgericht zijn.
 • Integer en professioneel zijn.
 • Flexibel zijn.
 • Goed kunnen omgaan met emoties.
 • Empathisch zijn

Technische competenties

De vetgedrukte vaardigheden zijn essentieel.

 • Beschikken over een Getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO)
 • Diploma, certificaat of getuigschrift afgegeven door een instelling voor hoger beroepsonderwijs of door een erkend opleidingscentrum waaruit blijkt dat je met succes een volledige cyclus gezins- en gezondheidshelp·st·er hebt gevolgd
 • Kennis hebben van de wetgeving, opdrachten en prioriteiten van een OCMW
 • Ervaring hebben binnen een gelijkaardige functie is een pluspunt
 • Taal : beheersen van Frans of Nederlands en een goede kennis van de tweede taal

Aanbod

 • Een vervangingscontract van onbepaalde duur (vervanging van loopbaanonderbreking)
 • Deeltijds uurrooster aan 80% (28u48/week)
 • Tot 36 verlofdagen per jaar in functie van de werktijd
 • Een salaris volgens de wettelijke barema’s (C), met mogelijke overname van anciënniteit
 • Maaltijdcheques van 8 Euro
 • Tweetaligheidspremie indien je in het bezit bent van een taalcertificaat “artikel 10” (of hoger) behaald bij SELOR
 • Mogelijkheid tot doorlopende vorming tijdens de werkuren
 • Gratis MIVB abonnement en tussenkomst in de andere openbaar vervoermiddelen of zachte mobiliteit
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Aanvullend pensioensparen
 • Een functie met zin binnen een aangenaam kader

Hoe solliciteren ?

Interesse? Gelieve je CV, motivatiebrief, kopie van getuigschriften en diploma’s te bezorgen ten laatste op 19.08.2022 via het formulier hieronder.
Het OCMW behoudt zich het recht de sollicitatieperiode vervroegd af te sluiten.