OCMW van Evere

Onze actualiteit

Onze actualiteit

Wat is het statuut van beschermde klant?

Met het statuut van beschermde klant wordt vermeden dat je gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten door onbetaalde facturen....

Read more
Onze actualiteit

Wat is de jaarlijkse sociale tegemoetkoming op je waterfactuur?

De jaarlijkse sociale tegemoetkoming op je waterfactuur is van toepassing sinds 1 januari 2022 voor alle begunstigden van...

Read more
Onze actualiteit

Wat is het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een verlaagd tarief speciaal voor bepaalde categorieën van personen of...

Read more
Onze actualiteit

Wie heeft recht op steun van het OCMW?

Als je in Evere woont en je geen waardig leven kunt leiden, zal het OCMW zijn best doen...

Read more
Onze actualiteit

Wanneer weet ik of ik in aanmerking kom voor steun?

De tijd tussen je aanvraag voor sociale bijstand en het besluit om die al dan niet toe te...

Read more
Onze actualiteit

Ik heb hulp nodig bij het aanvragen van een IGO

Je kunt zonder afspraak naar het Sociaal Huis komen tijdens de openingsuren of contact opnemen met de Maatschappelijk...

Read more
Onze actualiteit

Heb ik recht op het leefloon?

Dit hangt af van een aantal factoren (inkomen van het huishouden, gebrek aan inkomen, verblijfsomstandigheden, enz.): je vindt...

Read more
Onze actualiteit

Op hoeveel sociaal integratie-inkomen (leefloon) heb ik recht?

Als je recht hebt op het leefloon, zijn er 3 inkomenscategorieën, afhankelijk van je situatie. De bedragen en...

Read more
Onze actualiteit

Ik heb werkloosheid aangevraagd: kan het OCMW mij helpen terwijl ik wacht op de beslissing van de RVA?

Ja, het OCMW kan "voorschotten op de werkloosheidsuitkering" verstrekken terwijl de RVA over je aanvraag beslist. De RVA...

Read more