Programma algemeen beleid 2019-2024

Het beleidsprogramma 2019-2024 presenteert de ambities van het OCMW voor het huidige mandaat.

Het programma van algemeen beleid voor 2019-2024 downloaden

Onderhavig programma van algemeen beleid 2019-2024 dat werd opgemaakt overeenkomstig het artikel 27 van de organieke wet op de OCMW, is het resultaat van overlegmomenten en uitwisselingen met begunstigden van het OCMW, de gemachtigden, het directiecomité, de maatschappelijk werkers en alle andere medewerkers die er mee voor instaan dat de hulp aan de meest hulpbehoevenden kan worden gerealiseerd.

Het programma wil de lokale acties inbedden in een globale visie en bredere partnerschappen, te beginnen met de uitvoering van het luik “sociale gezondheid” van de regionale beleidsverklaringen in de breedste zin van het woord.

Enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee het OCMW van Evere wordt en zal worden geconfronteerd zijn:

  • de algemene stijging van het aantal hulpvragen en de onmiddellijke gevolgen daarvan, namelijk de kwestie van het doorschuiven van de begrotingslast op de gemeentefinanciën,
  • de bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen zoals de jongeren (die zowat een derde vertegenwoordigen van de begunstigden), de eenoudergezinnen (en in het bijzonder alleenstaande vrouwen met kinderen) en het doelpubliek dat de eigen autonomie heeft verloren, in het bijzonder de senioren.
  • voor het geheel van deze begunstigden toegang te voorzien tot huisvesting, gezondheid en verzorging, de energievoorziening, scholing, cultuur, vorming en opleiding en tewerkstelling

Om deze uitdagingen met succes te kunnen aangaan zal het sociaal aanbod op ons gemeentelijk grondgebied uitgebreid en gediversifieerd moeten worden.

Het programma van algemeen beleid voor 2019-2024 downloaden