Verenigingen of het belang van netwerken

Wij werken samen met partners die onze sociale visie delen, gebaseerd op gelijkheid, diversiteit en autonomie.

Samen tegen bestaansonzekerheid

Het OCMW begeleidt Everaars die met sociale problemen kampen, zonder onderscheid, tijdens alle stappen die ze ondernemen. Natuurlijk kunnen onze teams dit niet alleen:

  • Wij steunen op de deskundigheid en de middelen van vele partners en verwijzen ons publiek zo nodig door naar specialisten.
  • Wij stellen onze expertise ook ter beschikking van onze partners, zodat wij samen oplossingen kunnen vinden voor de behoeften van de meest achtergestelde Everaars.

Wij hebben contacten met verenigingen in heel Brussel (bv. Fobagra, Ferme nos Pilifs) en onderhouden nauwe banden met Everse verenigingen (bv. SAS – Centre de santé mentale, de vzw Egregoros, Familieplanning van Evere, Medische huizen, Inforjeunes…). Een groot deel van het associatieve netwerk komt trouwens samen binnen de sociale coördinatie van Evere.

Sociale coördinatie van Evere

Ben je een professional in de Everse sociale sector?

Sluit je dan aan bij de sociale coördinatie! De maatschappelijk werkers van Evere komen daarin regelmatig samen om transversale onderwerpen te bespreken. Binnen de sociale coördinatie zien ook verschillende thematische discussiegroepen (senioren, jeugd, welzijn en gezondheidszorg, vreemdelingen, enz.) het licht.

Website van de sociale coördinatie

Binnenkort krijgt de sociale coördinatie een nieuwe website. Als actieve maatschappelijk werker in Evere zal je via deze website onder andere:

  • een overzicht krijgen van de verschillende organisaties in de gemeente: hun werkterreinen en contactgegevens zullen met één muisklik toegankelijk zijn, wat het netwerken zal vergemakkelijken
  • informatie publiceren die je in het netwerk wilt verspreiden

Breng ondertussen zeker eens een bezoekje aan de website social.brussels voor informatie over alle sociale partners in Brussel!

Wil je je graag aansluiten bij de sociale coördinatie van Evere en/of op de hoogte gebracht worden zodra de website online is?

Neem dan contact op met de sociale coördinatie van evere