Jouw onderneming, partner van het OCMW van Evere

Run je een bedrijf (privé, publiek, associatief) en wil je het OCMW van Evere helpen om de arbeidsmogelijkheden van de Everaars te verbeteren?

Word een sociale werkgever

Onder bepaalde voorwaarden kan je personen die door het OCMW begeleid worden in het kader van de socioprofessionele inschakeling (SPI) in uw onderneming opnemen.

Het OCMW is de officiële werkgever, terwijl de betrokken ondernemingen gebruikers worden genoemd. Als gebruiker bied je personen in opleiding en/of werkzoekenden de mogelijkheid om:

  • beroepservaring op te doen
  • hun kansen op een baan te vergroten door toe te staan dat ze op het werk afwezig zijn om een opleiding te volgen
  • in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering

Het OCMW is vooral op zoek naar banen in de administratieve en logistieke sector en de welzijnszorg. Wij zijn ook op zoek naar banen voor afgestudeerden die werk in hun specialiteit willen vinden, bijvoorbeeld: computer graphics, IT, dierverzorging…

Als jouw onderneming erkend en gemandateerd is in de sociale economie, kan er gratis personeel ter beschikking gesteld worden.

Enkele voorbeelden van organisaties en bedrijven die al samenwerken met het OCMW van Evere:

De dienst voor socioprofessionele inschakeling wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het  Europees Sociaal Fonds.

Interesse in een bedrijfspartnerschap?

Neem contact met ons op

Met de steun van Actiris en het Europeens Sociaal Fonds.