Huisvesting en daklozen: welke hulp in Evere?

Je hebt het moeilijk om een betaalbare woning te vinden of je huur te betalen? Het OCMW kan je bijstaan met raad of financiële steun.

Zoektocht naar een woning

Zoek je een woning maar heb je beperkte middelen en ben je bang om op straat te belanden? Aarzel niet om met je maatschappelijk werk(st)er te praten of om advies te vragen in het Sociaal Huis. Het OCMW verhuurt geen sociale woningen: neem contact op met Everecity of Comensia om een aanvraag voor een sociale woning in te dienen. Neem contact op met het Sociaal woningbureau (SWB) Hector Denis om betaalbare woningen te vinden.

Huurwaarborg

Wil je een huis huren maar heb je onvoldoende middelen om de huurwaarborg te betalen? In dat geval kan je steun vragen aan het Huisvestingsfonds. Bij weigering, neem contact op met het OCMW.

Huur

Als je je huur niet kan betalen om redenen buiten je wil (bijvoorbeeld als gevolg van de COVID-19-crisis), kan het OCMW je een financiële tegemoetkoming of een voorschot toekennen.

Energie

Je hebt een elektriciteits- of verwarmingsfactuur ontvangen die je niet kan betalen? Wil je je verbruik schatten of minder verbruiken? Vraag je je af of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor elektriciteit? Neem contact op met onze dienst Energie

Transitwoning

Ben je plots dakloos en weet je niet waar naartoe? Kom naar het OCMW: wij zullen alles in het werk stellen zodat je de nacht niet op straat moet doorbrengen. We kunnen je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een onthaaltehuis. Als één van onze transitwoningen beschikbaar is en je aan de voorwaarden voldoet, zal je daar kunnen verblijven tot de noodsituatie voorbij is. In die periode begeleidt een maatschappelijk werk(st)er je bij je zoektocht naar een nieuwe woning en helpt je ook op andere gebieden waar je problemen mee hebt.

Referentieadres

Zelfs als dakloze kan je een officieel adres krijgen. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan het OCMW je post in ontvangst nemen, die jij dan minstens eenmaal per kwartaal komt ophalen. Het referentieadres maakt het mogelijk om sociale voordelen zoals werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekte-uitkeringen … te verkrijgen of te behouden.

Installatiepremie

Was je dakloos en heb je een woning gevonden? In dat geval kan het OCMW je helpen om je te vestigen. De installatiepremie is een geldsom die je helpt om je woning te betrekken en in te richten (aankoop van meubelen, kosten voor elektriciteitsaansluiting, internet, enz.). Een dergelijke installatiepremie kan je maar eenmaal ontvangen.

Ik vraag steun aan   Alle OCMW-hulp