Hulp aanvragen

Woon je in Evere? Heb je sociale bijstand nodig, maar weet je niet waar te beginnen? Dan ben je hier op de juiste plaats!

Je steunaanvraag in 8 stappen

1. Je dient een steunaanvraag in

Dit kan je doen door:

Steunaanvragen zijn niet mogelijk via telefoon (om je aanvraag goed te keuren, moeten wij immers je identiteit controleren).

Als je een steunaanvraag indient, krijg je een ontvangstbewijs: dit is het gedateerde bewijs dat je een aanvraag om sociale bijstand bij het OCMW hebt ingediend.

2. Je krijgt een afspraak met een maatschappelijk werk(st)er

De dag van de afspraak:

 • Breng een identiteitsbewijs (identiteitskaart, verblijfstitel of paspoort) mee. Als er andere documenten vereist zijn, zal ons team je te gepasten tijde om de nodige documenten vragen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.
 • Heb je moeite om Nederlands of Frans te begrijpen, breng dan iemand mee die kan uitleggen of vertalen: een buur, vriend, familielid… maar liefst geen minderjarig kind.

3. Je maakt kennis met je maatschappelijk werk(st)er

Hij of zij neemt de tijd om naar jou te luisteren en volgt je aanvraag van begin tot einde op.

 • Kan het OCMW je niet helpen, dan verwijst de maatschappelijk werk(st)er je zo mogelijk door naar andere diensten.
 • Als het OCMW je wel kan helpen, opent de maatschappelijk werk(st)er een dossier op jouw naam.

4. Er wordt een sociaal onderzoek opgestart

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in jouw situatie op sociaal en financieel vlak en de meest geschikte hulp voor jou te bepalen. Om een degelijk dossier samen te stellen, hebben wij jouw medewerking nodig:

 • Zorg dat je beschikbaar bent om de vragen van je maatschappelijk werk(st)er te beantwoorden.
 • Kom op tijd naar je afspraken en verwittig als je niet kan komen.
 • Stem in met een huisbezoek van de maatschappelijk werk(st)er.
 • Geef het OCMW de nodige machtigingen (bv. om gegevens op te vragen bij de bank).
 • Breng je maatschappelijk werk(st)er op de hoogte wanneer je situatie verandert (bv. je hebt werk gevonden, je hebt een kind gekregen …).

5. Jouw dossier wordt beoordeeld door een comité

De maatschappelijk werk(st)er maakt een verslag op van jouw situatie en legt je dossier voor aan het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Als de steunaanvraag een leefloon betreft, kan je vragen om door het comité gehoord te worden.

6. Het comité neemt een beslissing

Dit comité heeft 30 dagen om te beslissen welke hulp je kan krijgen. Deze wettelijk bepaalde termijn gaat in op de datum van je steunaanvraag (vermeld op je ontvangstbewijs). De sociale bijstand kan verschillende vormen aannemen.

7. Het OCMW stelt je in kennis van de beslissing van het comité

Binnen 8 dagen na de beslissing van het comité, ontvang je een officiële brief waarin wordt uitgelegd op welke steun je recht hebt of waarom de hulp wordt geweigerd. Als steun wordt geweigerd omdat je dossier onvolledig is, kan je opnieuw steun aanvragen.

8. Je kan beroep instellen

Als je het niet eens bent met de beslissing van het comité, heb je 3 maanden de tijd om verzet aan te tekenen via de arbeidsrechtbank van jouw woonplaats.

FAQ

 • Dit hangt af van een aantal factoren (inkomen van het huishouden, gebrek aan inkomen, verblijfsomstandigheden, enz.): je vindt alle voorwaarden op de pagina Inkomsten en uitkeringen.

 • Als je in Evere woont en je geen waardig leven kunt leiden, zal het OCMW zijn best doen om je binnen de grenzen van de wet te helpen. Een sociaal onderzoek zal ons in staat stellen jouw situatie te analyseren en een aanvraag in te dienen bij het OCMW indien je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als het OCMW je niet kan helpen, zal het sociaal team je proberen door te verwijzen naar andere diensten.