Opleiding en tewerkstelling: het OCMW-team begeleidt je

Je ontvangt een leefloon of een equivalent leefloon en je wil een opleiding volgen om werk te vinden ?

Ontdek de dienst Socioprofessionele inschakeling van het OCMW

Als je al een leefloon of equivalent leefloon ontvangt, kan de dienst socioprofessionele inschakeling van het OCMW – afgekort SPI – je helpen in de volgende gevallen:

 • je hebt geen diploma middelbaar onderwijs behaald
 • je wil je professioneel heroriënteren
 • je stuit op obstakels bij je zoektocht naar werk
 • je hebt al lange tijd niet kunnen werken

Jouw SPI-traject stap voor stap

Het doel van de SPI-begeleiding is om samen met jou een geschikt project te vinden.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

1. Je ontmoet je SPI-adviseur. Samen bespreek je jouw interesses, je ambities en competenties maar ook je gezinssituatie, je moreel en je levensloop in het algemeen.

2. Je Geïndividualiseerd socioprofessioneel project wordt uitgewerkt binnen 3 maanden na je eerste ontmoeting met je adviseur. Het is een plan voor de toekomst, afgestemd op jouw situatie, dat wordt opgebouwd in stappen. Bijvoorbeeld:

 • een (voor)opleiding om (beter) Nederlands of Frans te leren spreken, lezen en schrijven
 • een opleiding en/of bedrijfsstage om een beroep te leren en/of vaardigheden te ontwikkelen
 • hulp bij het opstellen of verbeteren van je CV en tips om werk te vinden als je je er klaar voor voelt
 • ondersteuning bij de stappen die je onderneemt en/of de problemen die je ondervindt

3. Je ondertekent een GPMI-contract (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) uiterlijk 3 maanden nadat het OCMW je aanvraag om een leefloon heeft goedgekeurd. Dit contract betekent dat:

 • je je ertoe verbindt om je helemaal in te zetten voor je project (opleiding, zoeken naar werk, enz.) en naar de vervolgafspraken met je adviseur te komen
 • het OCMW verbindt zich ertoe je van begin tot eind bij je project te begeleiden en bepaalde noodzakelijke kosten (zoals inschrijvingsgeld, materiaal-, vervoerkosten, kinderopvang, enz.) op zich te nemen.

4. Je adviseur nodigt je minstens driemaal per jaar uit om de balans op te maken van jouw project, je motivatie, ondervonden moeilijkheden, enz. gedurende het volledige traject.

5. Je zoekt een baan. Tijdens je zoektocht kan je je adviseur minstens eenmaal per maand ontmoeten of zelfs vaker als je dat wenst.

Voel je je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt, maak je dan geen zorgen: je SPI-begeleiding loopt verder.

“Artikel 60”-contract

De “artikel 60”-tewerkstelling valt onder de sociale dienstverlening van het OCMW en is gericht op de volgende doelstellingen:

 • Beroepservaring opdoen: je werkt, je ontvangt een loon en leert al doende van je collega’s
 • De mogelijkheid bieden om van het werk afwezig te blijven om een opleiding te volgen
 • De kansen verhogen om een duurzame baan te vinden
 • Het recht openen op een werkloosheidsuitkering.

Je ontvangt een leefloon maar krijgt nog geen begeleiding voor een opleiding en/of tewerkstelling? Neem contact op met onze maatschappelijk werk(st)er: hij/zij zal je in contact brengen met de dienst SPI.

Denk je in aanmerking te komen voor een leefloon? Aarzel niet om een steunaanvraag in te dienen.

Ik vraag steun aan   Alle OCMW-hulp

Questions fréquentes

 • Je krijgt hulp bij het invullen van een beursaanvraag voor je kind of jezelf bij de Openbare Computerruimte in het Sociaal huis. Kom tijdens de openingsuren met je identiteitskaart en, indien mogelijk, de PIN-code van je identiteitskaart.
  Krijg je al hulp van het OCMW? Vraag je maatschappelijk werker om hulp.