Ik krijg al hulp van het OCMW

Ontvang je al financiële of sociale steun van het OCMW van Evere? Heb je een document, advies of extra hulp nodig? Kan je de contactgegevens van je maatschappelijk werker niet vinden? Neem dan contact met ons op!

Contacteer het sociaal team

Je kunt het OCMW bezoeken of bellen tijdens de openingsuren van het onthaal. Je kan ook een hulpaanvraag via het online formulier indienen.

Contacteer ons

FAQ

  • In het algemeen wordt de sociale bijstand waarop je recht hebt, betaald op de voorlaatste laatste dag van de maand.

  • De tijd tussen je aanvraag voor sociale bijstand en het besluit om die al dan niet toe te kennen, bedraagt 30 dagen. Ontdek stap voor stap hoe je sociale bijstand aanvraagt.

  • Nee, het sociaal team blijft beschikbaar. Als je hulp nodig hebt, kom dan naar het OCMW of bel ons tijdens de openingsuren en wij zullen een oplossing vinden om je aanvraag door een andere maatschappelijk werker te laten behandelen. Je kunt ook contact met ons opnemen via het onlineformulier.