Wanneer wordt de sociale bijstand uitbetaald?

Wanneer wordt de sociale bijstand uitbetaald?

In het algemeen wordt de sociale bijstand waarop je recht hebt, betaald op de voorlaatste laatste dag van de maand.