Ik heb werkloosheid aangevraagd: kan het OCMW mij helpen terwijl ik wacht op de beslissing van de RVA?

Ik heb werkloosheid aangevraagd: kan het OCMW mij helpen terwijl ik wacht op de beslissing van de RVA?

Ja, het OCMW kan “voorschotten op de werkloosheidsuitkering” verstrekken terwijl de RVA over je aanvraag beslist. De RVA zal deze voorschotten vervolgens terugbetalen aan het OCMW. Voorschotten zijn ook mogelijk voor andere sociale uitkeringen, zoals pensioenen, ziekenfondsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, enz.