FAQ

 • Voor elke juridische vraag in verband met je sociale situatie kan de juridische dienst van het Sociaal Huis je helpen. Neem in noodgevallen contact op met het bureau voor juridische bijstand (BJB): een advocaat zal snel contact met je opnemen.

 • Ja, het OCMW kan “voorschotten op de werkloosheidsuitkering” verstrekken terwijl de RVA over je aanvraag beslist. De RVA zal deze voorschotten vervolgens terugbetalen aan het OCMW. Voorschotten zijn ook mogelijk voor andere sociale uitkeringen, zoals pensioenen, ziekenfondsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, enz.

 • Als je recht hebt op het leefloon, zijn er 3 inkomenscategorieën, afhankelijk van je situatie. De bedragen en voorwaarden vind je op de pagina Inkomsten en uitkeringen.

 • In het algemeen wordt de sociale bijstand waarop je recht hebt, betaald op de voorlaatste laatste dag van de maand.

 • Je krijgt hulp bij het invullen van een beursaanvraag voor je kind of jezelf bij de Openbare Computerruimte in het Sociaal huis. Kom tijdens de openingsuren met je identiteitskaart en, indien mogelijk, de PIN-code van je identiteitskaart.
  Krijg je al hulp van het OCMW? Vraag je maatschappelijk werker om hulp.

 • Dit hangt af van een aantal factoren (inkomen van het huishouden, gebrek aan inkomen, verblijfsomstandigheden, enz.): je vindt alle voorwaarden op de pagina Inkomsten en uitkeringen.

 • Je kunt zonder afspraak naar het Sociaal Huis komen tijdens de openingsuren of contact opnemen met de Maatschappelijk Werker voor Senioren van het OCMW die je graag zal helpen bij dit proces.

 • Nee, het sociaal team blijft beschikbaar. Als je hulp nodig hebt, kom dan naar het OCMW of bel ons tijdens de openingsuren en wij zullen een oplossing vinden om je aanvraag door een andere maatschappelijk werker te laten behandelen. Je kunt ook contact met ons opnemen via het onlineformulier.

 • De tijd tussen je aanvraag voor sociale bijstand en het besluit om die al dan niet toe te kennen, bedraagt 30 dagen. Ontdek stap voor stap hoe je sociale bijstand aanvraagt.

 • Als je in Evere woont en je geen waardig leven kunt leiden, zal het OCMW zijn best doen om je binnen de grenzen van de wet te helpen. Een sociaal onderzoek zal ons in staat stellen jouw situatie te analyseren en een aanvraag in te dienen bij het OCMW indien je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als het OCMW je niet kan helpen, zal het sociaal team je proberen door te verwijzen naar andere diensten.

 • Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een verlaagd tarief speciaal voor bepaalde categorieën van personen of gezinnen:

  • je krijgt vermindering op je elektriciteitsfactuur: ontdek hier de sociale tarieven
  • je hoeft geen huur te betalen voor je electriciteits-of gasmeter

  Voor meer informatie, zie deze brochure

  Dat tarief wordt in principe automatisch toegepast bij de begunstigden van het Leefloon, het Equivalent Leelfoon, de IGO (Inkomensgarantie voor ouderen), de THAB (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden), de huurders van sociale woningen, de begunstigden van bepaalde inkomensvervangende tegemoetkomingen (voor personen met een handicap, voor hulp van derden, voor kinderen met een handicap van meer dan 66%) en, sinds de coronacrisis, bij personen met het RVT-statuut (Recht op verhoogde tegemoetkoming).

  Opgelet: voor automatische toekenning van de steun is het nodig dat de aan de energieleverancier meegedeelde gegevens precies overeenstemmen met de gegevens op je identiteitskaart.

  Heb je recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit maar werd het niet automatisch toegepast? De maatschappelijk assistent van de dienst Energie van het OCMW brengt je energieleverancier hiervan officieel op de hoogte zodat die op zijn beurt het nodige kan doen. Hulp nodig met het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

  Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW

 • De jaarlijkse sociale tegemoetkoming op je waterfactuur is van toepassing sinds 1 januari 2022 voor alle begunstigden van het RVT-statuut (Recht op verhoogde tegemoetkoming).

  Heb je recht op die tegemoetkoming, dan zou je ze automatisch moeten krijgen. Heb je er recht op, maar heb je ze niet automatisch gekregen? Dan kan de dienst Energie van het OCMW je zeker helpen.

  Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW

 • Met het statuut van beschermde klant wordt vermeden dat je gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten door onbetaalde facturen. Via dat speciale statuut krijg je ook het sociale tarief voor gas en elektriciteit en een afbetalingsplan.

  Je kunt aanspraak maken op het statuut van beschermde klant als je onbetaalde facturen hebt en je een ingebrekestelling hebt ontvangen van je gas- en/of elektriciteitsleverancier. Hulp nodig bij het statuut van beschermde klant?

  Neem contact op met de dienst Energie van het OCMW